Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – 
- IX Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Kraków, 24-26 września 2021

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

Edukacja a państwo 

 

     Proponowane obszary tematyczne:

 • edukacyjne zadania państwa: wartości i standardy nowoczesności a tradycja i historyczne praktyki kształcenia i wychowania;
 • reformy edukacji; analiza porównawcza i interpretacja poszczególnych historycznych reformatorskich przedsięwzięć w Polsce i za granicą; 
 • pedagogika polska i system edukacji w Polsce na tle światowej myśli pedagogicznej i przemian oświatowych za granicą; 
 • cele i sposoby zarządzania edukacją; oświata państwowa, prywatna, wyznaniowa, samorządowa; 
 • przedsiębiorczość i współzawodnictwo a współpraca w edukacji; 
 • edukacja egalitarna a elitarna;
 • cele i oczekiwania podmiotów edukacji wobec państwa; 
 • uniwersalne wartości i kryteria dobrej edukacji; 
 • obszary edukacji inkorporowane przez państwo i Kościół i wolne od nich;
 • pedagogika w relacji do ideologii; normy dla edukacji światopoglądowej: narodowej, patriotycznej, obywatelskiej, religijnej, moralnej, historycznej;
 • inicjatywy międzynarodowe edukatorów w konkretnych projektach i propozycjach realizacyjnych; przykłady kooperacji, wymiany i dialogu partnerskiego nauczycieli i wychowawców w praktyce.

 

Pliki do pobrania
pdf
Zaproszenie na konferencję Edukacja a państwo